Підволочиська районна рада

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності від 02.11.2017

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної оцінки об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району

            Відповідно до рішення Підволочиської районної ради від 22 березня 2016 року № 66 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» Підволочиська районна рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної оцінки об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району.         

            Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху терапевтичного відділення  Підволочиської комунальної центральної районної лікарні, площею 14,6 кв.м та площею спільного користування  2,0 кв.м.,  що перебуває на балансі  Підволочиської КЦРЛ.

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: 47800, смт.Підволочиськ, вул.П.Мстислава, 102       Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою надання в оренду.

             До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів   оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності є наявність:
- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;
- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
- перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Претендентам потрібно  подати до Підволочиської районної ради конкурсну  документацію наручно.
Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та

подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс", опечатаному печаткою учасника конкурсу і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,  а також терміну  виконання робіт (в календарних днях).
 Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конверті з написом

"Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 Положення);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається.
   Документи приймаються до 14 листопада  2017 року включно за адресою:

вул. Д. Галицького, 80, Підволочиська районна рада.

Конкурс відбудеться 16 листопада 2017 року о 10.00 год. в адміністративному будинку Підволочиської районної ради

телефон для довідок 2-21-86.

 

 

 

Голова  конкурсної комісії                                                          Я.І.Телевко

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної оцінки об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району

 

            Відповідно до рішення Підволочиської районної ради від 22 березня 2016 року № 66 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» Підволочиська районна рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної оцінки об’єкта спільної власності територіальних  громад сіл, селища, міста Підволочиського району.         

            Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху Підволочиської районної ради, площею 13,5 кв.м та площею спільного користування  4,5 кв.м.,  що перебуває на балансі  Підволочиської районної ради.

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: 47800, смт.Підволочиськ, вул.Д.Галицького,80         Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою надання в оренду.

             До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів   оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності є наявність:
- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;
- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
- перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Претендентам потрібно  подати до Підволочиської районної ради конкурсну  документацію наручно.
Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та

подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс", опечатаному печаткою учасника конкурсу і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,  а також терміну  виконання робіт (в календарних днях).
 Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конверті з написом

"Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 Положення);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається.
   Документи приймаються до 14 листопада  2017 року включно за адресою:

вул. Д. Галицького, 80, Підволочиська районна рада.

Конкурс відбудеться 16 листопада 2017 року о 10.00 год. в адміністративному будинку Підволочиської районної ради

телефон для довідок 2-21-86.

 

 

 

Голова  конкурсної комісії                                                          Я.І.Телевко