Підволочиська районна рада

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності від 19.12.2018

 ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району

Відповідно до рішення Підволочиської районної ради від 22 березня 2016 року № 66 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» Підволочиська районна рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району.

            Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху терапевтичного корпусу Підволочиської КЦРЛ, площею 17,5 кв.м що перебуває на балансі  Підволочиської КЦРЛ.

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: 47800, смт.Підволочиськ, вул.П.Мстислава, 102       Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії  договору оренди.

До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів   оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
Претендентам потрібно  подати до Підволочиської районної ради

конкурсну  документацію нарочно.
Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс",  опечатаному печаткою учасника конкурсу і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,  а також терміну  виконання робіт (в календарних днях).
 Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конверті з написом "Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 Положення);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його

штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається.
   Документи приймаються до 29 грудня  2018 року включно за адресою: смт.Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80, Підволочиська районна рада.

Конкурс відбудеться 03 січня 2019 року о 10.00 год. в адміністративному будинку Підволочиської районної ради.

телефон для довідок 2-17-27.

 

Голова конкурсної комісії                                                           Я.І.Телевко

           

Секретар конкурсної комісії                                                       М.М. Скуйбіда