Підволочиська районна рада
Підволочиський район, Тернопільська область

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна

ПІДВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 жовтня 2011 року                                                                                                                                              № 108
смт. Підволочиськ

Про Методику розрахунку і порядок
використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Підволочиського району

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» від 21 квітня 2011 року № 3269-VI, Постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами та доповненнями, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від 08.07.2011 року, від 11.10.2011 року, Підволочиська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 рішення Підволочиської районної ради від 21 червня 2007 року № 92 «Питання спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району».
3. Опублікувати дане рішення у районній газеті «Гомін Волі» і встановити, що воно набирає чинності з дня офіційного оприлюднення у вказаному друкованому засобі масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Книшову Г.Й.

 

Голова районної ради                                                                               В.А. Городницький

                                    

 

 

Додаток
                            до рішення Підволочиської районної ради
                                       від 18 жовтня 2011 року № 108

Методика
розрахунку і порядок використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Підволочиського району

1. Методика розрахунку і порядок використання орендної плати є одним із нормативно-методичних документів, що регламентують процес оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району.
Методика і порядок розроблені згідно Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» від 21 квітня 2011 року № 3269-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами та доповненнями та з метою забезпечення механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району, яке передане підприємствам, установам, організаціям у повне господарське відання або оперативне управління.
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди  між орендодавцем та орендарем на основі даної методики.
При визначенні орендаря на конкурсних засадах орендна плата,  розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого конкурсу. 
3. До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плати за послуги, які відповідно до укладених угод або рахунків про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг надає орендодавець. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру займаної загальної площі. Витрати на утримання нерухомого майна та прибудинкової території, зданих в оренду одночасно кільком орендарям, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності та часу роботи електроприладів, систем тепло-, водопостачання і водовідведення за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно до розміру займаної ними площі. Амортизаційні відрахування на орендоване майно (будівлі, споруди, приміщення) не входять до орендної плати і залишаються у розпорядженні балансоутримувача та використовуються на повне відновлення основних фондів.
4. За цією методикою розраховується плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна.
5. Незалежна оцінка об’єкта оренди проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.
Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди оплачує орендар.
Після проведення незалежної оцінки вартості майна, орендна  плата  за  цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається  розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати  встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням  розміру  орендної  плати за перший місяць оренди  розраховується  розмір  орендної  плати за наступні місяці оренди.
У  разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць,  то на  основі  розміру  місячної  орендної плати розраховується  добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати  розраховується  погодинна орендна плата.
У разі коли орендарем виступає бюджетна установа, плата за використання орендованого майна становить 1 гривню у рік. 
У випадку надання в оренду нерухомого майна інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, плата за використання орендованого майна становить 1 гривню у рік. 
6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси спільної власності територіальних громад району розраховується за формулою: 

Опл = Вм х Сор,

де    
Опл
- розмір річної орендної плати, грн.;
Вм - вартість майна спільної власності територіальних громад району за незалежною  оцінкою  на  час  оцінки об'єкта оренди, грн.;
Сор - орендна ставка у відсотках до вартості орендованого майна, визначена  згідно  з  додатком 1 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786.
7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна без урахування ПДВ визначається за формулою,

Опл = Вп х Сор,

де    
Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
Вп - вартість орендованого майна за незалежною оцінкою на час  оцінки об'єкта оренди, грн.;
Сор - орендна ставка у відсотках до вартості орендованого майна, визначена згідно з додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його  місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати  незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: 

Вп = Вб : Пб х Пп,

де  
Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без  вартості  підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена  шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; 
Пп  -  площа  орендованого  приміщення,  кв.м; 
Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м. 
8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.
9. Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду вважається площа виробничих або адміністративних кімнат, яку фактично займає орендар, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну:

П пр. = П кім. х К пер.,

де    
П пр. – загальна площа приміщень, що здається в оренду, кв.м;
П кім. – площа виробничих або адміністративних кімнат, що передаються в оренду, кв.м;
К пер. – коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується шляхом ділення загальної площі всієї будівлі (споруди) на корисну площу будівлі (з урахуванням площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок тощо).
Якщо орендар використовує частину приміщення коридору, вестибюлю, холу тощо, то коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну не застосовується.
У разі, якщо частина будівлі (споруди), що передається в оренду, має окремий вихід і орендар не користується іншими приміщеннями у будинку, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує орендар.
10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою: 
                                                                                                              Опл
                                                                                         Опл. міс. =  ------  х Іп. р. х Ім,
                                                                                                                12

де    
Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
Іп. р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з  дати  проведення  незалежної оцінки) до дати  укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.
11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
13. У разі несвоєчасного внесення орендної плати нараховується пеня, розмір якої визначається договором оренди відповідно до чинного законодавства.
14. Зайво перераховані суми орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові.
15. Орендна плата за оренду майна спільної власності територіальних громад району, яке є на балансі об’єктів, що належать до цієї власності, поступає і зараховується на рахунок цих об’єктів та використовується ними на наповнення власних обігових коштів.
16. Орендна плата за цілісні майнові комплекси, які є спільною власністю територіальних громад району зараховується в дохід районного бюджету.

 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                                                             М.М. Рубльовський