Підволочиська районна рада

Щодо відбору до Школи місцевого самоврядування

Щодо відбору до Школи

місцевого самоврядування

 

Асоціації органів місцевого самоврядування (ВАССР, УАРОР, АММУ) та Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO оголошують конкурсний набір до чергової Школи місцевого самоврядування DESPRO (далі – ШМС) для представників органів місцевого самоврядування – членів всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Навчальний процес у Школі місцевого самоврядування передбачає:

1) е-курс “Децентралізація: повноваження – ресурси – відповідальність” –
19-30 вересня 2016 р.;

2) I очна сесія, м. Київ – 11-13 жовтня 2016 р.;

3) е-курс “Управління проектами з місцевого розвитку” – 17 жовтня –
25 листопада 2016 р.;

4) II очна сесія, м. Київ – 29 листопада – 01 грудня 2016 р.

Для участі у навчанні необхідно заповнити Анкету (форма додається) і надіслати її разом із 1-3 рекомендаційними листами та підписаною Згодою на обробку Ваших персональних даних факсом, поштою або електронною поштою
до 05 вересня 2016 року із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO” на адресу проекту:

вул. Б. Грінченка, 2, офіс 2, м. Київ, 01001

e-mail: t.siryk@despro.org.ua

Детальнішу інформацію щодо даного навчання можна отримати у додатках, на веб-сайті DESPRO, у контактної особи Тетяни Сірик за тел/факс: +38 (044) 270-55-21; 279-67-27 або по e-mail: t.siryk@despro.org.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відбір учасників до Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2016

Анкета

1.      Персональні дані, контакти

1.1.

Прізвище

 

 

Ім’я

 

 

По батькові

 

1.2.

Посада

(повністю)

1.3.

Назва органу місцевого самоврядування

(повністю)

 

  • поштова адреса ОМС

 

 

  • телефон ОМС

 

 

  • факс ОМС

 

 

  • адреса електронної пошти ОМС

 

 

  • адреса сайту ОМС

 

1.4.

Персональні контактні дані заявника

 

 

  • поштова адреса

 

 

  • телефон службовий

 

 

  • телефон мобільний

 

 

  • адреса електронної пошти

 

1.5.

Освіта заявника (рівень освіти, назва закладу, рік закінчення, спеціальність)

 

1.6.

Додаткова фахова підготовка – семінари, навчання тощо у сфері МС та дотичних сферах за останні 5 років (рік, назва курсу, організатор)

(лише найважливіші навчання й такі, що безпосередньо стосуються сфери місцевого самоврядування)

2. Досвід

Примітка: усі описані Вами приклади успішної практичної діяльності можуть стати предметом «живих кейсів», тобто Вам може бути запропоновано поділитися своїм досвідом із іншими учасниками навчання

2.1.

Професійний досвід у сфері МС та у дотичних сферах:  якщо Ви є головою ОМС, то чи це є Вашою першою каденцією, чи Ви вже маєте досвід на посаді голови сільської/селищної/ районної/міської ради  (часові рамки; організації, проекти; посади, функції; головні досягнення, результати).

(лише найважливіший досвід й такий, що безпосередньо стосується сфери місцевого самоврядування)

2.2.

Чи має Ваша громада стратегію (стратегічний план) розвитку? Чи можете Ви надати приклади практичної реалізації стратегічного плану через проекти розвитку громади? (назва, суть та головні практичні результати, донори, партнери)

(не більш як один-два найважливіших приклади; опис суті та результатів кожного – одним реченням)

2.3.

Чи маєте Ви власні розробки (продукти/послуги), кращі практик), запроваджені у Вашій та/або в інших громадах? (назва, суть, практичні результати)

(не більш як один-два найважливіших приклади; опис суті та результатів кожного – одним реченням)

2.4.

Чи є Ваша громада частиною об’єднаної територіальної громади? Якщо так, то чи є вона центром новоутвореної ОТГ чи приєднана до центру?

 

3. Бачення місії та завдань місцевого самоврядування

3.1.

Які цілі та завдання місцевого самоврядування є, на Вашу думку, найбільш пріоритетними?

(одним реченням)

3.2.

Які напрямки поточної діяльності ОМС Ви вважаєте найважливішими? Яким питанням приділяєте найбільше уваги щодня? Наведіть приклади.

(не більш як два напрямки; до кожного – не більш як по одному прикладу; опис кожного прикладу – одним реченням)

4. Реформування місцевого самоврядування

4.1.

Чи бачите Ви необхідність децентралізації та реформи місцевого самоврядування? Що насамперед треба реформувати?

(одне-два речення)

4.2.

Чи готові Ви запроваджувати реформу МС у своїй громаді? Якою є Ваша персональна участь у розробці/обговоренні/просуванні реформи?

(один-два найважливіших приклади участі; опис кожного – одним реченням)

4.3.

Чи маєте Ви намір працювати у сфері МС після реформи (зокрема, у разі ліквідації вашої громади/району)?

(одне речення)

5. Участь в асоціаціях органів місцевого самоврядування

5.1.

Членом якої всеукраїнської та/чи місцевої асоціації ОМС та з якого часу є Ваш ОМС?

 

5.2.

Чого Ви очікуєте від АОМС? Чи задовольняє асоціація Ваші потреби?

(одне-два речення)

5.3.

Чи входите до складу органів управління АОМС та/або інших постійних чи тимчасових органів асоціації (назвіть їх); чи берете участь у загальних зборах/конференціях, інших заходах? Якщо ні, то чому?

(опис причин – одним реченням)

5.4.

Чи сплачує Ваш ОМС членські внески в АОМС? Наскільки регулярно? Якщо ні, то чому?

(опис причин – одним реченням)

6. Мотивація до участі у навчанні

6.1.

Чому Ви бажаєте взяти участь у навчанні, які головні мотиви?

(одним реченням)

6.2.

Чого Ви очікуєте від навчання, які нові знання/навики плануєте набути?

(одне-два речення)

6.3.

Як Ви плануєте застосовувати на практиці отримані під час навчання знання/навики?

(одне-два речення)

7. Готовність до ролі тренера

7.1.

Чи маєте Ви досвід викладацької/тренерської діяльності? Наведіть приклади.

(один-два головних приклади; опис кожного – одним реченням)

7.2.

Яку тему Ви б могли запропонувати колегам у якості лектора? Про яку власну кращу практику могли б розповісти?

(одна-дві головних теми/кращих практики; опис кожної – одним-двома реченнями)

7.3.

У яких професійних спільнотах Ви берете участь та в якій якості? [1]

 

8. Інше

8.1.

Звідки Ви дізналися про навчання? Хто порекомендував Вам узяти участь?

 

8.2.

Чи готові Ви долучитися до організації навчання у Вашому місті/регіоні? Яким чином?

 

УВАГА! Усі анкети повинні супроводжуватись 1-3 рекомендаційними листами. Детальніше ? у Критеріях відбору учасників.

Згода на збір і обробку персональних даних

 

Я, _____________________________________________________________________________, підтверджую, що надана мною інформація є правдивою і достовірною та добровільно надаю дозвіл на обробку наданих мною персональних даних з метою забезпечення ефективного відбору учасників до Школи місцевого самоврядування DESPRO.

 

Я підтверджую, що ознайомлений з метою обробки персональних даних до моменту підтвердження цієї згоди та в повному обсязі повідомлений (-на) про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Передача наданих мною персональних даних, зокрема третім особам, може здійснюватися без моєї письмової чи будь-якої іншої згоди та не потребує будь-якого повідомлення про здійснення такої передачі.

 

Дата: _____________________________

Підпис: ___________________________

 

ВАЖЛИВО!

Усі відповіді, за можливості, мають супроводжуватися прикладами, доказами (посиланнями, документами, матеріалами тощо).

У разі необхідності із заявником може бути проведена усна (телефонна) співбесіда.

Заповнену та підписану Анкету просимо надіслати електронною поштою до 05 вересня 2016 р. (включно) на електронну адресу t.siryk@despro.org.ua, або факсом на номер +38 (044) 279 67 27 , або поштою на адресу:

 

Швейцарсько-український проект DESPRO

вул. Б. Грінченка, 2, офіс 2

м. Київ, 01001 Україна

Із запитаннями можливо звертатися за телефоном +38 (044) 270 55 21 чи електронною поштою t.siryk@despro.org.ua (координатор Тетяна Сірик).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії відбору учасників

Школи місцевого самоврядування DESPRO

Загальні положення

Школа місцевого самоврядування DESPRO (далі – ШМС DESPRO) покликана сприяти

формуванню активного та кваліфікованого ядра членів у кожній з всеукраїнських асоціацій

органів місцевого самоврядування (далі АОМС, ОМС, МС).

Таким чином, ШМС DESPRO має три основних завдання:

? підвищити кваліфікацію, професійний рівень керівників ОМС, посилити їхню

спроможність здійснювати свої повноваження

? забезпечити розуміння керівниками ОМС необхідності, мети та змісту об’єднання у

всеукраїнські АОМС, активного долучення до роботи асоціацій та фінансової участі в

забезпеченні їх діяльності

? забезпечити налаштованість керівників ОМС на вдосконалення системи МС, на

участь у розробленні суспільних реформ та на їх практичне впровадження; готовність

до продовження діяльності у сфері МС в нових умовах.

У відповідності до цих завдань сформульовані вимоги до кандидатів на участь у навчанні та

критерії їх відбору.

Вимоги до потенційних учасників відбору та обмеження

Участь у відборі можуть брати тільки керівники тих ОМС, які є членами однієї з

всеукраїнських асоціацій ОМС.

У відборі беруть участь сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, депутати

місцевих рад усіх рівнів, голови ОТГ та старости із усіх регіонів України, окрім АР Крим,

міст Києва та Севастополя, тобто представники 24 регіонів.

Таким чином, у результаті відбору має бути відібрано з кожного із 24 регіонів та додатково

кращих за рейтингом:

? до 40 сільських та/або селищних голів; голів сільських та/або селищних ОТГ;

депутатів сільських/селищних рад;

? до 40 міських голів (малих міст), голів міських ОТГ, депутатів міських рад;

? до 40 голів та депутатів районних і обласних рад;

? до 40 старост (в.о. старости) об’єднаних територіальних громад.

Критерії відбору (загальний опис)

Критерії відбору поділяються на три категорії: мотиваційні, репутаційні та кваліфікаційні.

Оскільки мається на меті сформувати дієздатний актив асоціацій ОМС, «критичну масу»

лідерів ОМС, спроможних впроваджувати на місцях реформу МС, то зміст критеріїв має

дозволяти відібрати саме тих лідерів МС, які здатні стати таким активом.

2

З урахуванням вищезгаданого, узагальнено критерії відбору можна визначити так:

? висока особиста мотивація заявника щодо вдосконалення власної діяльності у системі

місцевого самоврядування та системи в цілому, а також щодо участі у діяльності

асоціації ОМС (визначається шляхом співбесіди та/або через аналіз відповідей на

відповідні запитання анкети; при цьому важливо встановити наміри заявника

працювати у сфері МС як мінімум впродовж наступних 3-5 років)

? високий авторитет заявника серед колег, серед місцевих громадських лідерів та в

асоціації ОМС, членом якої є заявник (підтверджується рекомендаційними листами

від аналогічних за посадою керівників ОМС, Асоціацій ОМС та представників

громадського сектору);

? досвід роботи заявника та/або громадська активність (впродовж не менш як трьох

років) в органах та/чи асоціаціях органів місцевого самоврядування, або громадських

організаціях, які працюють у сфері МС (вказуються назви організацій, контактні

адреси та результати роботи – ініціативи і досягнення. Активність та досвід

оцінюється через аналіз відповідей на запитання анкети з урахуванням рекомендацій).

Критерії відбору (перелік, вага)

Критерії відбору діляться на три групи: мотиваційні, репутаційні та кваліфікаційні.

Бали за кожним критерієм нараховуються за результатами аналізу відповідей на відповідні

запитання анкети. При цьому найбільше значення надається практиці заявника, що

підтверджена доказами. Загальна максимальна кількість балів – 100.

Найбільше значення має мотиваційна складова (40 балів), далі – репутаційна (35 балів).

Найменше у нашому випадку (25 балів) важать кваліфікаційні критерії – фахівці з високою і

правильною мотивацією та з доброю репутацією, на нашу думку, здатні набути необхідної

кваліфікації, зокрема й за рахунок участі у ШМС.

Вага кожної групи, зміст та вага кожного критерію всередині груп такі:

1. мотиваційні критерії (0-40 балів)

1.1. розуміння та усвідомлення місії МС (0-5 балів)

1.2. ставлення до реформи МС (0-15 балів)

1.2.1. усвідомлення потреби реформи, розуміння її суті, участь у

розробленні та запровадженні (0-10)

1.2.2. готовність до діяльності в умовах реформи та до можливої зміни

суспільного статусу (0-5)

1.3. ставлення до АОМС (0-15 балів):

1.3.1. усвідомлення потреби членства в АОМС (0-5)

3

1.3.2. готовність до реальної участі в діяльності АОМС: до практичних

дій (участь у роботі органів та структур асоціації, у заходах, у

формуванні позиції тощо), до сплати внесків (0-10)

1.4. готовність та здатність передавати/поширювати власні знання, навики, досвід,

популяризувати ідеї реформи – ставати експертом, тренером, консультантом (0-5

балів).

2. репутаційні критерії (0-35 балів)

2.1. рекомендації від колег (0-15 балів) (до трьох рекомендацій, кожна – до 5 балів)

2.2. рекомендації від АОМС (0-5 балів)

2.3. рекомендації від громадського сектора 1 (0-15 балів) (до трьох рекомендацій,

кожна – до 5 балів)

3. кваліфікаційні критерії (0-25 балів)

3.1. розуміння засадничих принципів діяльності, завдань та повноважень МС (0-5

бали)

3.2. практика діяльності заявника у сфері МС (0-15 балів)

3.2.1. запроваджені у громаді проекти розвитку, кращі практики (0-5)

3.2.2. власні розробки (продукти, послуги), запроваджені на практиці у

громаді чи деінде (0-5)

3.2.3. стратегічні плани розвитку: наявність, результативність (0-2)

3.2.4. інші практичні результати, досягнення (0-3)

3.3. громадська активність (до обрання керівником ОМС): зміст, практичні

результати/досягнення (0-5 балів)

Для здійснення оцінювання створюється комісія з 3-5 осіб. Кожен член комісії оцінює анкети

окремо, а загальний результат заявника виводиться як середнє арифметичне від оцінки

кожного з членів комісії. За рівності балів вищу позицію у рейтингу займає той, у кого

більший середній бал за групою мотиваційних критеріїв, а якщо й цей бал однаковий – то

перевагу матиме заявник з більшим балом за репутаційними критеріями. Якщо й цей бал

однаковий, то вище місце посідає заявник із вищою оцінкою від голови комісії.

1 це можуть бути рекомендації як від національних, так і від місцевих громадських об’єднань, які працюють у

сфері МС чи у дотичних сферах. Чим більш авторитетною є особа, що надає рекомендацію, тим вищою є її

вартість у балах (від 1 до 5)__

 

[1] Спільнота практик DESPRO, РегіоНет, Ресурсний центр УАРОР тощо« повернутися до списку оголошень