Підволочиська районна рада

Лановецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області інформує

Переглядів: 598

Підтвердження стажу роботи

 на посадах, що дають право на призначення пенсій

 на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства

 

Деякі категорії громадян за певних умов мають право на пільгове пенсійне забезпечення, тобто можуть призначити пенсію раніше встановленого пенсійного віку                      (60 років).

Йдеться, насамперед, про:

 • громадян, які працювали

або працюють повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком              № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років;

 • водіїв міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв;
 • трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;
 • жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами;
 • робітниць текстильного виробництва, зайнятих на верстатах і машинах.

Зазвичай, в трудових книжках відсутні відомості, що визначають право на пільгове пенсійне забезпечення (зайнятість протягом повного робочого дня, характер виконуваних робіт та інше). Тому особа, яка претендує на пільгову пенсію за віком, має надати уточнюючу довідку. Такі довідки видаються підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали зазначені особи, чи їх правонаступниками. 

Однак, досить часто виникають ситуації, що підприємство, де працювала особа, ліквідоване без визначення правонаступника. Отже, вона не зможе підтвердити право на пільгове пенсійне забезпечення уточнюючою довідкою.

Тому, з метою соціального захисту застрахованих осіб, у трудовій книжці котрих відсутні записи, що визначають право на пільгову пенсію, при головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області діє Комісія з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років (далі – Комісія). Комісія приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні. Звертаємо увагу, у всіх випадках ці рішення приймаються на підставі первинних документів, що зберігаються в архівах.

Для підтвердження Комісією пільгового стажу необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання та разом із заявою подати наступні документи:

 

 

 

Пенсія за віком на пільгових умовах

Право на пенсію за віком за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають:

- особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих, за умови наявності необхідного страхового та пільгового стажу;

- чоловіки, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

- жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів;

- жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

- робітниці текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв;

- працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Хто має право на дострокову пенсію за віком:

• особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

• особи з інвалідністю по зору                 I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;

• жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

 За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років.

 

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ  ПЕНСІЙ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ТА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ додатково надаються:

 • уточнююча довідка з підприємства, організації або їх правонаступника про характер виконуваної роботи. Зразок такої довідки затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637; 
 • довідка про періоди перебування у відпустках без збереження заробітної плати та у відпустках по догляду за дитиною до 3-х, 6-ти років;
 • для осіб, які працювали на роботах за Списками № 1 і № 2 – накази про результати атестації робочих місць з переліком атестованих посад.

 

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ  - крім вищеперелічених додатково надаються:

 • Виписка з акта огляду у МСЕК (надходить до органу ПФУ від МСЕК);

Для військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана військовим комісаріатом, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, надається довідка військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

 

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3-х місяців з дня досягнення особою пенсійного віку (при зверненні особи по закінченню встановленого 3-місячного терміну пенсія за віком призначається з дня подання нею заяви про призначення пенсії).

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається  з  дня  встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв'язку з втратою  годувальника  призначається  з
дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про
призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня
смерті годувальника.  

Переведення  з одного виду пенсії на  інший  провадиться  з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

      Перерахунок пенсії з урахуванням набутого особою страхового стажу та 

заробітку  провадиться  в  такі  строки:

 • з першого числа місяця,  в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами  подано ним до  15  числа включно;
 • з першого числа наступного місяця,  якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до Закону.

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсій за її вибором.

Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату пенсії в разі втрати годувальника (за наявності права на її призначення) органами Пенсійного фонду України та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» органами праці та соціального захисту населення.

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення, пенсіонери зобов’язані повідомляти органи, що призначають і виплачують пенсію.

 

Окремі особливості перерахунку  пенсій по стажу

 

Право на проведення перерахунку з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсій  не  поширюється  на  пенсіонерів,  яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення"

Для  осіб,  яким пенсія призначена до набрання чинності Законом  України  "Про  заходи  щодо  законодавчого   забезпечення реформування пенсійної системи" (до 01.10.2011),  крім тих, яким після набрання чинності  зазначеним  Законом  здійснювався перерахунок пенсії  з  урахуванням  заробітної  плати  за  періоди страхового  стажу  після  призначення  (попереднього  перерахунку) пенсії:

мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу;

збільшення пенсії встановлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.

 

Переведення  з одного виду пенсії на інший

 

Особі,  яка  має  одночасно право на різні види пенсії (за віком,  по  інвалідності,  у  зв'язку  з  втратою   годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Переведення  з одного виду пенсії на інший здійснюється на  підставі  документів  про  страховий  стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в  пенсійній  справі,  а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні  з  одного  виду  пенсії на інший за бажанням особи  може  враховуватися  заробітна  плата  (дохід)  за весь період страхового  стажу починаючи з 01.07.2000 або за будь-які 60 календарних  місяців  страхового  стажу  підряд  до   1   липня 2000  року  незалежно  від  перерв та весь період страхового  стажу починаючи з 01.07.2000. При цьому застосовується  показник  середньої  заробітної  плати (доходу),  який  враховувався  під  час  призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата  (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

 

Підвищення пенсій у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом

 

Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), перерахунок проводиться після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія.

Мінімальна пенсійна виплата

 

Пенсії та державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю; особам, які не мають права на пенсію (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною), перераховані з 01.10.2017, а також ті, що призначатимуться після цієї дати, визначаються у розмірі, не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 01.12.2017 (1373 грн).

Максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням зазначених виплат) не може перевищувати 10740 гривень.

 

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів одержання допомоги по безробіттю незалежно від перерв, та будь-якого періоду страхового стажу поспіль за умови, що такі періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі, що в свою чергу, сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку  і, як наслідок, - розміру пенсії.

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період.

 

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ :

 

 • Заява за встановленим зразком;
 • Паспорт (інший документ, що засвідчує особу, її місце проживання (реєстрації) та вік;
 • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • Документи про стаж (ними можуть бути: трудова книжка; диплом (в разі навчання за денною формою); військовий квиток; довідки, видані за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами; свідоцтва про народження дітей для жінок, які не працювали і здійснювали догляд за дітьми до 3-річного віку; документи, що підтверджують здійснення догляду за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом або престарілим; документи, що підтверджують періоди здійснення особою підприємницької діяльності та ін.). Починаючи з 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
 • Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням);
 • Документи, що засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, члена сім’ї загиблого, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Почесного донора України (СРСР), жертви нацистських переслідувань, документи про визнання особи реабілітованою та інші).

 

ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА :

 

 • Зава, паспорт,  свідоцтво про народження особи, якій призначається пенсія;
 • Свідоцтво про смерть померлого годувальника (рішення суду про визнання його безвісті відсутнім);
 • Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;
 • Документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (за наявності), про стаж померлого годувальника та його заробітну плату за 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, до 30.06.2000;
 • Довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, про навчання дітей (у віці від 18 до 23 років) за денною формою (крім дітей круглих сиріт);

 

 • Документ, що член сім’ї померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення ним 8 років;
 • Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування;
 • В разі втрати годувальника – військовослужбовця строкової служби надається довідка військкомату з зазначенням дати і причини смерті. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби – довідка військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « повернутися до списку новин