Підволочиська районна рада
Підволочиський район, Тернопільська область

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району

ПІДВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

26 січня 2017 року                                                                      № 167

смт.Підволочиськ

 

 

Про порядок  проведення  конкурсу

на право оренди майна спільної власності

територіальних громад сіл, селища, міста

Підволочиського району

 

      Керуючись Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, враховуючи рекомендації постійної комісій районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, власності, розвитку підприємництва та інвестицій від 24 січня 2017 року,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити порядок проведення  конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району  ( додається).

         2.Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 05.01.2011 року № 48 «Про порядок  проведення  конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району».

 

                                 

    Голова районної ради                                                            І.І. Монартович

 

Телевко Я.І.        

Рубльовський М.М.

КлебанВ.В.

Костюк Н.М.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                               Додаток

до  рішення Підволочиської районної  ради від 26 січня 2017 року № 167

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району

І. Загальні положення.

1.Цей порядок розроблено відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна” та з метою впорядкування процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста  Підволочиського району.

2.Порядок поширюється на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району.

3.Конкурс на право оренди майна полягає у визначенні орендаря, який запропонував найкращі умови використання майна.

 

II. Конкурсна комісія.

4. Комісія утворюється в кількості  від п’яти до семи осіб. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням Підволочиської районної  ради. Конкурсна комісія на першому організаційному засіданні обирає голову конкурсної комісії, заступника голови конкурсної комісії та секретаря конкурсної комісії.

5. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

визначення умов і терміну проведення конкурсу;

розгляд пропозицій учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх для затвердження.

6.Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу.

7.Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії у межах своєї компетенції скликає засідання конкурсної комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси складу конкурсної комісії розділилися порівну.

8.Засідання конкурсної комісії є відкритими. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол. Протокол підписується всім складом конкурсної комісії, що взяв участь у її засіданні. У разі, якщо член конкурсної комісії не підтримав рішення комісії, він має право в протоколі зазначити окрему думку з цього приводу. Відповідальність за складання протоколу покладається на секретаря конкурсної комісії.

9.Засідання конкурсної комісії є правомочними за умови участі в ньому більше половини від загального складу конкурсної комісії.

                                        III. Оголошення конкурсу.

10.Конкурс оголошується конкурсною комісією Підволочиської районної    ради.

11.Пропозиції щодо переліку об’єктів, що пропонуються надати в оренду на конкурсних засадах (крім об’єктів, які надаються одноразово в оренду терміном до одного місяця) вносяться балансоутримувачами за погодженням голови районної ради.

Орендна плата при укладанні договору оренди терміном до одного місяця може встановлюватись за договірною ціною.

Профільні постійні комісії Підволочиської районної ради розглядають подання балансоутримувачів та вносять конкурсній комісії   рекомендації  щодо надання майна в оренду. Про прийняті рішення профільні постійні комісії  повідомляють балансоуктримувача майна.

Перед проведенням  конкурсу  балансоутримувач майна подає  у  виконавчий апарат Підволочиської районної ради всю необхідну інформацію про об’єкт оренди ( розміщення, площа, пропозиції щодо умов договору оренди):

 - копії рішень постійної комісії Підволочиської районної  ради про можливість        надання об’єкта в оренду;

- експертну оцінку об’єкта оренди;

- розмір орендної плати;

- копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди;

- зобов’язання щодо ремонту об’єкта оренди без будь-якої компенсації вартості   ремонтних робіт;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності об’єкта);

-  дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

-  пропозиції щодо умов конкурсу.

Початковий розмір орендної плати для проведення конкурсу визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Підволочиського району.

12.Оголошення про конкурс розміщується на веб-сайті  Підволочиської районної ради та /чи  публікується  в засобах масової інформації і повинно містити такі відомості:

- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа приміщення);

- умови конкурсу;

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозиції до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

- орендна плата;

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі;

- адресу, телефон організатора конкурсу;

- іншу інформацію.

13.Конкурс проводиться через 15 днів після дати оголошення повідомлення  про проведення конкурсу.

14.Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за одну добу до оголошеної дати проведення конкурсу.

15.Право участі в конкурсі мають фізичні і юридичні особи, які можуть згідно із законодавством України бути орендарями.

                                               IV. Умови конкурсу                                                                                                          16.Для участі у конкурсі учасник подає до виконавчого апарату Підволочиської районної ради  конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверджувальних документів.

До Підтвержувальних документів належить:

- заява на участь у конкурсі;

-зобов’язання ( пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та сплати орендної плати, яка буде визначена за результатами конкурсу;

- копію  документу про державну  реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- копію  статуту ( положення);

 - копію документу про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України(ЄДРПОУ);

- копію документу про сплату єдиного податку або  документ платника податку;

- копію паспорта (для фізичних осіб);

- інші відомості про учасника конкурсу згідно з умовами конкурсу.

17.Конкурсна пропозиція учасника подається у запечатаному конверті з надписом “На конкурс» з описом підтверджувальних документів, що містяться в конверті.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

V. Процедура проведення конкурсу.

18.Конкурс проводиться з використанням відкритості пропозицій розміру орендної плати,  на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

19.Пропозиції щодо розміру орендної плати та інші матеріали учасників конкурсу надаються до виконавчого апарату Підволочиської районної ради,  де здійснюється   реєстрація вхідної кореспонденції.  До дати проведення конкурсу подані пропозиції учасників зберігаються у  голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

20.У день проведення конкурсу конкурсна комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб).

Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції розглядаються на засіданні конкурсної комісії. Головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує учасників конкурсу. Він також повідомляє учасників конкурсу, яких не допущено до конкурсу, про підстави їх недопущення.

У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з учасником, що її подав, укладається договір оренди.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

21.У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшого запропонованого розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди.

22.Голова конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії) в присутності членів комісії  розпечатує конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати, і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності зареєстрованих документів.

Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

23.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати проводиться конкурс. Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою конкурсної комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

Голова конкурсної комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова конкурсної комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

24.Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього порядку, за рішенням конкурсної комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

25.Після закінчення засідання конкурсної комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найбільший розмір орендної плати, складається протокол. У протоколі зазначаються: відомості про учасників; встановлена початкова орендна плата; пропозиції учасників ; результат конкурсу.

Протокол в трьохденний термін після проведення засідання підписується всім складом конкурсної комісії, що взяв участь у її засіданні.

26.Протокол про результати конкурсу протягом п’яти робочих днів після підписання його всіма членами конкурсної комісії і переможцем конкурсу затверджується розпорядженням голови Підволочиської районної  ради.

Про результати конкурсу повідомляються  учасники конкурсу. Оголошення про результати конкурсу розміщується конкурсною комісією на веб-сайті Підволочиської районної ради та/чи  публікуються  в засобах масової інформації. В оголошенні зазначаються переможець конкурсу та умови, які запропонував переможець конкурсу.

27.Балансоутримувач протягом п’ятнадцяти днів після дати затвердження результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів повертає балансоутримувачу підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної  ради                                           М.М.Рубльовський

 

 

 

 

Костюк Н.М.